image banner
Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 năm 2018
07 Luật: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.
LUẬT TỐ CÁO.doc
LUẬT CẠNH TRANH.doc
LUẬT AN NINH MẠNG.doc
LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT QUY HOẠCH.doc
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO 2018.doc
LUẬT QUỐC PHÒNG.doc
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 2018.doc
Tin liên quan
1 2 3 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0